Senkomplikationer efter hjernerystelse (PCS)
..viser sig typisk som en række symptomer, der opstår efter at du har været udsat for et voldsomt slag mod hovedet
:

 

  • hovedpine
  • svimmelhed
  • konsentrationsbesvær
  • træthed
  • indlæringsproblemer
  • søvnforstyrrelser
  • synsforstyrrelser
  • oversensibel overfor lys og lyd

 

Der behøver ikke være mere end et af ovennævnte symptomer, men der ses ofte en sammenhæng hvor flere af disse symptomer optræder.

 

 

Posturologisk behandling
.. kan ved hjælp af test afklare om det er muligt at, afhælpe mange symptomer efter hjernerystelse, som patienterne går og døjer med.
Såfremt det er mere end 2 måneder siden du fik hjernerystelse, skal du forvente et behandlingsforløb som kan tage op til 2 måneder, men sættes behandlingen allerede ind inden 4 uger, kan behandlingen ofte være afsluttet inden for 2 - 4 uger.

 

 

Den rigtige behandling...
 
Akut:
Traumer og slag mod hovedet skal undersøges nøje af skadestue/læge.
Hvis der konstateres hjernerystelse og ikke andre alvorlige skader, som kræver yderlig specialist behandling på hospital, sendes du hjem med en skriftlig folder, som foreskriver hvile i en periode.
Folderen beskriver at du skal søge læge hvis du får længerevarende symptomer som fx: hovedpine, konsentrationsbesvær mv.

 


Kronisk:
Desværre er det sjældent klargjort overfor patienten hvad længevarende symptomer betyder. Længevarende betyder i dette tilfælde mere end 3 uger.
Dvs. du skal aldrig gå med symptomer efter hjernerystelse i mere end 3 uger før du opsøger egen læge, men er symptomerne voldsomme bør du søge læge øjeblikkeligt fx ved opkast og migræne lign. symptomer osv.

 

 

Fagligt:
Senkomplikationer kaldet PCS (postcommotionelt syndrom)
, er symptom på at hjerne ikke kan sortere de informationer, som den får fra sanseappperatet - man kan sige at hjernen har mistet sine fabriksindstillinger.
Hjernen har ikke har mistet sin evne til at modtage sanse indtryk, men blot sin evne til at sortere de indtryk som den modtager og sender videre - man kan sige at hjernen bliver forvirret over fejl informationer fra kroppens sanser*1.

 

 

*1 Sanser: Høresansen, , lugtesansen, smagssansen, proprioceptive sanser, synssansen og følesansen.

 

 

Vil du kontaktes for at få hjælp til din hjernerystelse - kan det ske her...


 

 

 

København Gentofte

Klampenborg Station
  

Ring og bliv rask

33 15 15 01

 

 

 

DANSK-AKUPUNKTUR.DK

 

 

 

Vi er specialister i at behandling med posturologi
se lidelserne